301st BG Strike Photos [Photo 126]

Previous Photo Next Photo
11/17/1944 Salzburg M/Y Germany (356*)

11/17/1944 Salzburg M/Y Germany (356*)

Previous Photo Next Photo
Album Beginning
Album Directory