301st BG Strike Photos [Photo 117]

Previous Photo Next Photo
10/17/1944 Lake Balston, Hungary (451)

10/17/1944 Lake Balston, Hungary (451)

Previous Photo Next Photo
Album Beginning
Album Directory